Våra  Användarevillkor

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning. Genom att använda FAM MAP godkänner du vår behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter är FAMAP AB Kontakta oss på info@fammap.app om du har frågor eller funderingar om vår behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss när du använder FAM MAP, inklusive:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Geografisk position (om du ger oss tillstånd att hämta din position)

Vi kan också samla in information om hur du använder FAM MAP, till exempel vilka platser du besöker och vilka funktioner du använder.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och förbättra FAM MAP, inklusive:

  • För att anpassa och visa platser och aktiviteter i närheten av din geografiska position
  • För att skicka dig marknadsföringsmeddelanden om FAM MAP och liknande produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, förutsatt att du har gett ditt samtycke till detta.

 

Vilken laglig grund har vi för att behandla dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter på grund av följande lagliga grunder:

  • Ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för syftet med att tillhandahålla och förbättra FAM MAP och för att skicka dig marknadsföringsmeddelanden.
  • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig att tillhandahålla FAM MAP.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Vi kan också behålla dina personuppgifter i en längre tid om det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättsliga intressen.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur vi behandlar dem. Du har också rätt att begära att vi rättar eventuella felaktiga uppgifter om dig, begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller raderar dem helt och hållet. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter eller begära att vi överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Vi överför inte dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, förutom när det krävs enligt lag eller när det är nödvändigt för att tillhandahålla och förbättra FAM MAP.

Genom att använda FAM MAP och lämna dina personuppgifter samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter enligt ovan. Om du inte samtycker till vår behandling av dina personuppgifter, ber vi dig att avstå från att använda FAM MAP.